NB Accounting เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร ชั้นนำในแถบภาคเหนือ เรานำเสนอบริการทางด้านบัญชีและภาษีแบบครบวงจร

จากการที่เรามีผู้บริหารซึ่งเคยผ่านการทำงานในฐานะเป็นพนักงานที่ปรึกษาในสังกัดของบริษัทที่ปรึกษาขนาดใหญ่ ตลอดจนการได้มีประสบการณ์ตรงกับการให้บริการลูกค้าของเราเองทั้งที่เป็นขนาดเล็กและขนาดกลางมาแล้วนั้น ได้ช่วยให้เราสามารถผสมผสานวิธีการและพัฒนารูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงมาให้บริการที่ปรึกษาแก่ธุรกิจของท่าน

เราสามารถช่วยอะไรท่านได้บ้าง

   
 

   
   
  © 2006-2015 NB Accounting Co. Ltd. All Rights Reserved.