บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
  บริการด้านการจัดทำบัญชี  
  บริการด้านการตรวจสอบบัญชี  
  บริการด้านการวางระบบบัญชี  
  บริการด้านภาษีต่าง ๆ  
  บริการรับทำเงินเดือนและ
  รายงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 

บริการด้านการวางระบบบัญชี

ลักษณะและขอบเขตของงานบริการ

ในการให้บริการวางระบบบัญชีนั้นบริษัท ฯ จะเข้าไปดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชีในปัจจุบันของกิจการก่อนที่จะเสนอแนะว่ากิจการควรมีการวางระบบบัญชีใหม่ทั้งหมดหรือไม่หรือเพียงแค่ปรับปรุงบางส่วนก็เพียงพอ จากนั้นจึงทำการออกแบบระบบ รวมทั้งฝึกสอนเจ้าหน้าที่ของกิจการให้ปฏิบัติตามระบบที่บริษัท ฯ ได้ออกแบบไว้ให้

การส่งมอบผลงาน

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกสอนพนักงานของกิจการแล้ว บริษัท ฯ จะส่งมอบ คู่มือการปฏิบัติงานให้แก่กิจการ 1 ชุด ซึ่งจะประกอบด้วย

  • คำอธิบายหลักการบัญชีที่สำคัญ
  • รหัสบัญชี ( Account Code ) ที่ออกแบบให้เข้ากับธุรกิจของกิจการ พร้อมคำอธิบาย
  • ภาพแสดงทางเดินของเอกสาร ( Flowchart ) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  • ตัวอย่างแบบฟอร์มและเอกสารที่บริษัท ฯ ออกแบบให้
   
   
   
 
   
   
  © 2006-2015 NB Accounting Co. Ltd. All Rights Reserved.