บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
  บริการด้านการจัดทำบัญชี  
  บริการด้านการตรวจสอบบัญชี  
  บริการด้านการวางระบบบัญชี  
  บริการด้านภาษีต่าง ๆ  
  บริการรับทำเงินเดือนและ
  รายงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 

บริการด้านการจัดทำบัญชี

ลักษณะและขอบเขตของงานบริการ

บริษัท ฯ จะทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นสมุห์บัญชีของท่านโดยท่านมีหน้าที่เพียงรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้กับทางบริษัท ฯ แล้วทางบริษัท ฯ จะเป็นผู้ดำเนินการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน

การส่งมอบผลงาน

ทุกๆ สิ้นเดือน บริษัท ฯ จะส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้ให้กับกิจการ

  • สมุดบัญชี
  • งบทดลอง
  • งบดุล และงบกำไรขาดทุน
  • รายงานทางการบัญชีอื่น ๆ ที่กิจการต้องการ


   
   
 
   
   
  © 2006-2015 NB Accounting Co. Ltd. All Rights Reserved.