บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
  บริการด้านการจัดทำบัญชี  
  บริการด้านการตรวจสอบบัญชี  
  บริการด้านการวางระบบบัญชี  
  บริการด้านภาษีต่าง ๆ  
  บริการรับทำเงินเดือนและ
  รายงานที่เกี่ยวข้อง
 
  บริการติดต่อประสานกับ
  กรมสรรพากร
 
  บริการที่ปรึกษาทำแผนธุรกิจ
  (Business Plan)
 
  บริการด้านการฝึกอบรม  
  โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
  Express และ QuickBooks
 
   
 

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express และ QuickBooks พร้อมทั้งแนะนำและฝึกสอนตลอดจนดัดแปลงให้สอดคล้องกับธุรกิจของท่าน

ลักษณะและขอบเขตของงานบริการ

บริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Expressและ QuickBooks เช่นเดียวกับร้านจำหน่าย ซอฟท์แวร์โดยทั่วไป เพียงแต่บริษัท ฯ มีบริการเสริมให้แก่ท่านในการดัดแปลงรหัสบัญชี แบบฟอร์ม และรายงานต่าง ๆ ที่โปรแกรมอนุญาตให้ดัดแปลงได้เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของกิจการของท่านโดยท่านไม่ต้องเสียเวลามานั่งคิดและดำเนินการเองอีกต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการฝึกสอนและแนะนำดัดแปลงวิธีการบันทึกบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการของท่านด้วย โดยที่ร้านจำหน่ายซอฟท์แวร์โดยทั่วไปไม่มีบริการด้านบัญชีนี้ให้แก่ท่าน

 
     
 
 

 

 

ระบบบัญชีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ทำงานภายใต้ Windows
More Details

 
 
   
 

 

 

จุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้เริ่มใช้โปรแกรมบัญชี สะดวกและรวดเร็ว ใช้งานง่าย ค้นหาข้อมูลแม่นยำ
More Details

 
 
   
  © 2006-2015 NB Accounting Co. Ltd. All Rights Reserved.