บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
  บริการด้านการจัดทำบัญชี  
  บริการด้านการตรวจสอบบัญชี  
  บริการด้านการวางระบบบัญชี  
  บริการด้านภาษีต่าง ๆ  
  บริการรับทำเงินเดือนและ
  รายงานที่เกี่ยวข้อง
 
  บริการติดต่อประสานกับ
  กรมสรรพากร
 
  บริการที่ปรึกษาทำแผนธุรกิจ
  (Business Plan)
 
  บริการด้านการฝึกอบรม  
  โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
  Express และ QuickBooks
 
 
 

QUICKBOOKS PRO
THE EASIEST, MOST COMPLETE ACCOUNTING SOLUTIONS

QuickBooks เป็นซอฟท์แวร์ระบบบัญชีจากต่างประเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจบริการ ทำงานภายใต้ Windows มีทั้ง Single-User และ Multi-Users สามารถใช้บันทึกข้อมูลและออกรายงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปัจจุบันมีผู้ใช้QuickBooksทั่วโลก มากกว่า 5,000,000 ราย การใช้งาน QuickBooks จะใช้ ผ่าน QuickBooks Navigator หรือ ใช้จาก Menu หรือ จะใช้ Icon Bar เพื่อเข้าถึงฟังก์ชั่นต่างๆของระบบ และยังมี online help ซึ่งสามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา มีการแสดงผลแบบกราฟฟิกที่สวยงาม สามารถเรียนรู้และใช้งานได้ง่ายมากสำหรับผู้เริ่มต้น โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางบัญชี

QuickBooks ระบบบัญชีที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

QuickBooks เป็นระบบบัญชีที่ช่วยในการจัดการธุรกิจได้ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมระบบบัญชี แยกประเภท (GL) , ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) , ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) , ระบบสินค้าคงคลัง (Stock ) , ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) , ระบบเงินฝากธนาคารและบัตรเครดิต การทำงานเป็นแบบ online interactive ทุกส่วน โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันหมด มีการผ่านรายการ (Post)ไปยังบัญชีแยกประเภท(GL)โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องบันทึกรายการหลายครั้ง ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 63 เมื่อมีการแก้ไขรายการจะทำการผ่านบัญชีใหม่ให้ทันที มีการบันทึกวันและเวลาไว้ที่ ข้อมูลแต่ละรายการเพื่อให้ทราบว่าบันทึกหรือแก้ไขเมื่อไร การแก้ไขและบันทึกข้อมูลย้อนหลังทำได้ไม่จำกัด และขณะเดียวกันก็สามารถสร้าง Password เพื่อป้องกันการบันทึกรายการย้อนหลังได้กรณีที่ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว มีรายงานที่ใช้ในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ใช้สามารถเรียกดูงบการเงินได้ทันที โดยไม่ต้องปิดงวดบัญชี

QuickBooks ทำเอกสารได้ตรงตามความต้องการแบบฟอร์มเอกสาร

คุณสามารถออกแบบฟอร์มเอกสารใหม่หรือแก้ไข ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ ๆลๆ ให้เข้ากับแบบฟอร์มเอกสารเดิมที่มีอยู่ ( Preprinted Form) พิมพ์แบบฟอร์ม ลงบนกระดาษเปล่า หรือจะส่งผ่านทาง E-MAIL โดยจัดรูปแบบให้ตรงตามความต้องการเช่นขยายขนาด,เพิ่ม,ลบหัวข้อที่แสดงผลปรับขนาด,รูปแบบตัวอักษรและยังสามารถที่จะพิมพ์โลโก้ของธุรกิจลงบนแบบฟอร์มได้

ระบบการรักษาความปลอดภัย


จะมีการป้อนรหัสก่อนใช้งาน แบ่งเป็นระดับ ซึ่งในแต่ละระดับสามารถกำหนดความสามารถในการใช้งานแตกต่างกันได้ ป้องกันการแก้ไขและลบรายการ

คุณลักษณะของ Quickbook

 • ระบบขายและรับชำระหนี้ ( Sale & Receive Payment )
 • ระบบซื้อและการจ่ายชำระหนี้ ( Purchase & Pay Bill )
 • ระบบการจ่ายเงินและรับเงินอื่น ๆ ( Bank & Cash )
 • ระบบลูกหนี้ ( Account Receivable )
 • ระบบเจ้าหนี้ ( Account Payable )
 • ระบบจัดซื้อและสินค้าคงคลัง ( Stock Control & Purchase Order )
 • ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Vat )
 • การจัดทำงบประมาณ ( Set up budget )
 • รายงานและกราฟของงบการเงิน ( Report a graph )
 • การจัดรูปแบบรายงาน ( Report customization )
 • การออกแบบรูปแบบเอกสาร ( Customise templates )
 • ส่งเอกสารทาง E-MAIL ( E-MAIL Form )
 • บันทึกช่วยจำและนัดหมาย ( Reminder , To do note )
 • ข้อมูลจัดทำไปรษณีย์ ( Mailing Label )
 • ระบบการจองสินค้า ( Sale order processing )
 • การจัดทำใบเสนอราคา ( Estimate , Quotation )
 • การจัดทำต้นทุนโครงการและงาน ( Job costing )
 • ระบบจับเวลาการทำงาน ( Time sheet )
 • กำหนดได้หลายระดับราคา ( Multiple price level )
 • หลายสกุลเงินตราต่างประเทศ ( Multi-currency )
   
   
 

Screen Shots

   
 
  Company
   
 
  Customer
   
 
  Supplier
   
 
  Banking
   
 
  Graph
   
  © 2006-2015 NB Accounting Co. Ltd. All Rights Reserved.